Doğalgaz Hat Filtresi

MCIG 11 T1 Doğalgaz Hat Filtresi

Doğalgaz Hat filtreleri, doğalgaz bölge istasyonları, doğalgaz dağıtım istasyonları, basınç düşürme istasyonları ve doğalgaz hatları boyunca belirli periyotlarda sisteme dahil olabilecek 5 mikrondan büyük partiküllerin temizlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Doğalgaz Hat filtreleri sistemin zarar görmesini önlemekte büyük rol oynamaktadır.

Doğalgaz Hat filtrelerine G serisi filtrelerde denilmektedir.

MC Filtre, RMS A, RMS B, RMS C tipi istasyonlar için ürettiği ürünler dışında ihtiyaca ve isteğe özel ürünler üretebilmektedir.

RMS İstasyonu Nedir ?

Doğal gazın endüstriyel kullanımı ve konutlarda kullanılabilmesi için depolanması, ölçülmesi ve uygun basınca düşürülmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için işlenen doğalgazın düzenlendiği ve depolandığı Düzenleme ve Ölçüm İstasyonları (RMS) kurulmuştur.

RMS A Tipi İstasyonlar

RMS A tipi basınç düşürme ve ölçüm istasyonları, ana çelik hatta bulunan yüksek basınç sınıfındaki (35-70 bar) gazı 19 bara düşüren istasyonlardır. Bu tip istasyonlar doğal gazı şehir şebekesi gibi daha yüksek tüketim yapan tesislere dağıtır.

RMS B Tipi İstasyonlar

RMS B tipi basınç düşürme ve ölçüm istasyonları, 25 Bar’dan küçük olan gaz giriş basıncını 4 bar basınca düşüren istasyonlardır. Ortalama 60.000 m³/h Kapasitelidir. Genellikle endüstriyel kullanımlarda doğal gaz tesisatının ihtiyacı olan farklı basınç değerlerini elde etmek için tesisin gaz teslim noktasına kurulur.

RMS C Tipi İstasyonlar

RMS C tipi basınç düşürme ve ölçüm istasyonları, 4 Bar’dan küçük olan giriş basıncını 1 bar-21 mbar basınca düşüren düşük basınçlı istasyonlardır. Ortalama 5.000 m³/h Kapasitelidir.


Ürün Kodu: MCIG 11 T1

Ölçüler

A B C D E H
MIN MAX
475 320 18 475 625

Ürün Açıklamaları

Doğalgaz Hat filtreleri, doğalgaz bölge istasyonları, doğalgaz dağıtım istasyonları, basınç düşürme istasyonları ve doğalgaz hatları boyunca belirli periyotlarda sisteme dahil olabilecek 5 mikrondan büyük partiküllerin temizlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Doğalgaz Hat filtreleri sistemin zarar görmesini önlemekte büyük rol oynamaktadır.

Doğalgaz Hat filtrelerine G serisi filtrelerde denilmektedir.

MC Filtre, RMS A, RMS B, RMS C tipi istasyonlar için ürettiği ürünler dışında ihtiyaca ve isteğe özel ürünler üretebilmektedir.

RMS İstasyonu Nedir ?

Doğal gazın endüstriyel kullanımı ve konutlarda kullanılabilmesi için depolanması, ölçülmesi ve uygun basınca düşürülmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için işlenen doğalgazın düzenlendiği ve depolandığı Düzenleme ve Ölçüm İstasyonları (RMS) kurulmuştur.

RMS A Tipi İstasyonlar

RMS A tipi basınç düşürme ve ölçüm istasyonları, ana çelik hatta bulunan yüksek basınç sınıfındaki (35-70 bar) gazı 19 bara düşüren istasyonlardır. Bu tip istasyonlar doğal gazı şehir şebekesi gibi daha yüksek tüketim yapan tesislere dağıtır.

RMS B Tipi İstasyonlar

RMS B tipi basınç düşürme ve ölçüm istasyonları, 25 Bar’dan küçük olan gaz giriş basıncını 4 bar basınca düşüren istasyonlardır. Ortalama 60.000 m³/h Kapasitelidir. Genellikle endüstriyel kullanımlarda doğal gaz tesisatının ihtiyacı olan farklı basınç değerlerini elde etmek için tesisin gaz teslim noktasına kurulur.

RMS C Tipi İstasyonlar

RMS C tipi basınç düşürme ve ölçüm istasyonları, 4 Bar’dan küçük olan giriş basıncını 1 bar-21 mbar basınca düşüren düşük basınçlı istasyonlardır. Ortalama 5.000 m³/h Kapasitelidir.