Milli mücadelenin 100. yılı

MC Filtre saygın ve başarılı bir kuruluş olması ve belirlenen hedeflere ulaşması için insan sağlığı, işletme güvenliği ve çevrenin korunması her zaman ön planda tutulmakta; Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) standartlarına tüm çalışanlar ile birlikte tedarikçi firmaların da kararlı, titiz ve ödünsüz bir şekilde uymaları beklenmektedir.

MC Filtre temel prensibi, filtre tasarımı, imalatı ve satışı konusunda mutlak müşteri memnuniyetini elde etmek, güvenilir ve etkin hizmet ile mümkün olan en iyi değeri sunmaktır.

Amacımız; çevremize, çalışanlarımıza, müşterilerimize, toplumumuza ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek herkese gelebilecek her türlü zararı en aza indirmektir.

MC Filtre Yönetim Sisteminin anlaşılmasını ve şirket kültürü ve ticari performansın ayrılmaz bir parçası olarak uygulanmasını temin eder.

Tüm birimlerde, sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, müşteri memnuniyetini ilk hedef kabul etmek, uygulanabilir şartlara uygun ürün ve hizmet sunmak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek birinci hedefimizdir.

SEÇ standartlarının anlaşılması, benimsenmesi, uygulanması ve denetlenmesi tüm çalışanların öncelikli görevidir.

Yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere ve standartlara kesinlikle uyulacaktır.

Çalışanlarımıza sağlıklı, emniyetli ve temiz bir çalışma ortamı sağlanacaktır.

Faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm SEÇ riskleri belirlenecek, kök nedenler incelenecek ve bu riskler kabul edilebilir en düşük seviyeye indirilmesi için koruyucu önlemler ile programlar kararlılıkla uygulanacaktır. Uygulamalar sonuç odaklı olacak ve sürekli sorgulanıp iyileştirmeler gerçekleştirilecektir.

Doğal kaynakların daha verimli kullanımı ve atıkların azaltılıp geri kazanılması sağlanacaktır.

Çalışanlarımızın SEÇ konusunda yapacağı öneriler tizlikle değerlendirilecek ve uygun olduğuna karar verilenler hemen uygulamaya konulacaktır.

Belirlenen hedefler doğrultunda performans izlenecek ve kamuoyuna düzenli bilgi akışı sağlanacaktır.

SEÇ konularında tüm Yasal şartlara ve Mevzuata uygun ürün ve hizmet sunumu sağlanacaktır.